Saturday, April 01, 2006

L'expression du jour

งานเก่ายังไม่เรียบร้อย งานใหม่ก็เข้ามาอีกแล้ว สู้ๆนะเพื่อนๆ

วันที่ 1 เมษายน 2549
« Poisson d'avril. »
Plaisanterie ou canular fait uniquement le 1er avril
[การพูดหลอกกันเล่น หรือ เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่ออำหรือหลอกกันเล่นเฉพาะวันที่ 1 เมษายน]


วันที่ 2 เมษายน 2549
« Ce n'est pas une sinécure ! »
Ce n'est pas une situation, un emploi, quelque chose de facile ou de tout repos. / Ce n'est pas une mince affaire. [ไม่ใช่เรื่องจิ๊บจ๊อยเลย, ไม่ใช่เรื่องหมูๆ หรือ กล้วยๆเลย, ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย]

วันที่ 3 เมษายน 2549
« En panne. »
Arrêté dans une activité, un fonctionnement. / Interrompu faute de moyen. [เสีย, ขัดข้อง, ใช้การไม่ได้, ชะงักงัน]

วันที่ 4 เมษายน 2549
« Un temps de chien »
Un très mauvais temps [อากาศไม่ดีเลย]

วันที่ 5 เมษายน 2549
« Avoir les jetons. »
Avoir peur. [รู้สึกกลัว]

วันที่ 6 เมษายน 2549
« Un pavé dans la mare »
Quelque chose qui trouble une situation sans histoire, qui fait scandale, qui dérange une situation ou des habitudes bien tranquilles. [บางสิ่งที่ทำให้สิ่งที่เคยสงบสุข เกิดความวุ่นวาย, สิ่งที่รบกวนความสงบสุข]

วันที่ 7 เมษายน 2549

« Avoir la tête dans le cul. »
Être très mal réveillé. Ne pas se sentir bien, un lendemain de veille ou de fête. . [ตื่นนอนด้วยอาการที่ไม่สบาย, รู้สึกไม่สบายในเช้าวันใหม่หลังการฉลอง,...]

วันที่ 8 เมษายน 2549
« Cela va faire du bruit dans Landerneau. »

C'est une affaire qui va faire beaucoup de bruit. / C'est un petit fait qui va provoquer beaucoup de commérages. [เรื่องหรือเหตุ (ซึ่งอาจเป็นเรื่องเล็กน้อย) ที่จะดังไปทั่ว(รู้กันไปทั่ว) หรือก่อให้เกิดการซุบซิบนินทากันมาก]

วันที่ 9 เมษายน 2549
« Ça fait des lustres ! »

Cela fait très longtemps. [เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้ว, นานจริงๆ]

วันที่ 10 เมษายน 2549
« À l'article de la mort. »

À l'agonie, près de mourir. [ใกล้จะตาย]

วันที่ 11 เมษายน 2549
« Ça fait un bail ! »

Cela fait très longtemps. [เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้ว, นานจริงๆ

วันที่ 12 เมษายน 2549

« Mettre du beurre dans les épinards. »

Améliorer ses conditions de vie, gagner plus d'argent.

วันที่ 13 เมษายน 2549

« OK » : D'accord. [ตกลง, เห็นด้วย, ไม่มีปัญหา]

วันที่ 14 เมษายน 2549

« Frapper / se cogner le petit juif . »

Frapper / se cogner le nerf ulnaire.

วันที่ 15 เมษายน 2549

« Vendre la mèche ! »

Trahir un secret (d'un complot). [ทรยศต่อความลับ (จากการสมรู้ร่วมคิด]

วันที่ 16 เมษายน 2549

« Une république bananière »

Une 'république', un état, un gouvernement corrompu. [ประเทศ หรือรัฐบาลที่คอรัปชั่น]

วันที่ 17 เมษายน 2549

« La croix et la bannière. »

De grande complications ou difficultés. [ยุ่งยากมาก, ปัญหาใหญ่มาก]

วันที่ 18 เมษายน 2549

« être au taquet. »

Avoir atteint une limite infranchissable. / être, se donner à fond. [แตะระดับที่โดยทั่วไปไม่สามารถทำได้, ทุ่มเท หรือ ลุยเต็มที่]

วันที่ 19 เมษายน 2549

« Courir comme un dératé. »

Courir très vite. [วิ่งเร็วมาก]

วันที่ 20 เมษายน 2549

« Avoir du cul / Avoir du pot / Avoir du bol »

Avoir de la chance. [โชคดี, มีโชค]

21
« Tirer à hue et à dia . » : Aller dans des directions opposées. / Agir de manière contradictoire, de façon désordonnée. [ไปในทิศทางตรงกันข้าม / กระทำการในลักษณะที่ขัดแย้งกัน ในลักษณะที่ขาดระเบียบ]

22
« Avoir le bourdon. » : Être triste, mélancolique. / Ne pas avoir le moral, avoir des idées noires. [เศร้า, ตรอมใจ, ไม่สบายใจ]

23
« Oeil pour oeil, dent pour dent / Loi du talion » : Formule exprimant un esprit de vengeance ou un besoin de punition : le coupable doit subir le même dommage que celui qu'il a fait subir à sa victime [คำพูดที่แสดงถึงความรู้สึกต้องการแก้แค้น หรือ ลงโทษ : ผู้กระทำผิดต้องได้รับความทุกข์ ความสูญเสียเช่นเดียวกับ ผู้ที่เขากระทำต่อ]

24
« Mettre en boîte. » : Se moquer de quelqu'un, de sa naïveté. [หัวเราะเยาะใคร (ในความซื่อของเขา)]Par extension, l'énerver. (ความหมายที่ขยายออกไป) [กวนประสาทใคร, ทำให้ใครหงุดหงิดหรือรำคาญ]
25
« Un baroud d'honneur » Un combat desespéré, perdu d'avance, livré pour sauver l'honneur. [การต่อสู้ที่สิ้นหวัง, ที่แพ้ก่อนที่จะสู้ด้วยซ้ำ, ที่เพื่อกู้ศักดิ์ศรี]
26
« À vos souhaits ! » : Formule traditionnelle adressée à une personne qui éternue. [คำพูดที่ใช้อวยพรให้แก่คนที่จาม (ในทำนองขอให้สมปรารถนา)]
27
« Couper les cheveux en quatre. » : Détailler à l'excès, être trop tatillon ou méticuleux. [แจกแจงรายละเอียดมากเกินความจำเป็น เข้าทำนองทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยุ่งยาก โดยไม่จำเป็นและไม่ได้ประโยชน์อะไร]
28
« Danser devant le buffet. » : N'avoir rien à manger. [ไม่มีอะไรจะกิน]
29
« Voir Naples et mourir. » : S'utilise pour marquer l'accomplissement d'un désir souhaité si ardemment, qu'après, la vie perd tout son sens. ! [ใช้เพื่อบอกว่าชีวิต หลังจากบรรลุความปรารถนา ที่เคยมีอย่างแรงกล้าแล้ว ก็ไม่มีความหมายอะไรอีก]

30

« Avoir des yeux de lynx . »

Avoir une excellent vue, le regard perçant. [(= มีตาแมวป่า) สายตาดี, สายตาแหลมคม]Par extension, [ความหมายที่ขยายออกไป] y voir clair dans les affaires ou dans le comportement des autres. [มองเห็นเรื่องราว หรือ การกระทำหรือนิสัยของผู้อื่นได้ทะลุปรุโปร่ง]

1

« Tirer (retirer) son épingle du jeu . »

Se dégager adroitement d'une situation délicate. / Se retirer à temps d'une affaire qui devient mauvaise sans y perdre d'argent. [ปลีกตัวออกจาก สถานการณ์ที่ละเอียดอ่อน ได้อย่างผู้ชำนาญ / ถอนตัวได้ทัน จากสถานการณ์ ที่กำลังจะเลวร้าย โดยไม่สูญเสียเงินทอง]

2

« Aller au charbon. »

Travailler pour gagner sa vie. / Accepter de faire un travail pénible, une corvée. [ทำงานเลี้ยงชีพ / รับทำงานหนัก]

3

« Sur les chapeaux de roues . »

A grande vitesse, avec précipitation. [เร็วมาก, ด้วยความเร่งรีบ]

4

« Se rincer l'oeil . »

Assister (parfois en douce) à une scène érotique. [เห็น (บางครั้งเป็นการแอบดู) ฉากรัก

5

« Bon an, mal an »

En moyenne (avec une notion de durée). Selon les années (ou d'autres périodes de temps, maintenant) [ปานกลาง (ด้วยความหวังว่าจะเป็นเช่นนี้ต่อไป = ดีบ้างไม่ดีบ้าง) / แล้วแต่ปี (หรือช่วงเวลาอื่นๆ = แล้วแต่ช่วงเวลา)]

6

« (Ne pas) être aux pièces. »

(Ne pas) être pressé, (avoir) ne pas avoir tout son temps. [(ไม่) รีบ / (มี) ไม่มีเวลา]

7

« Avoir un appétit d'oiseau / Manger comme un moineau »

Manger très peu. [กินอาหารน้อยมาก]

8

« Prendre ses jambes à son cou. »

Courir très vite, s'enfuir. [วิ่งเร็วรี่, หนี]

9

« Trois (quatre) pelés et un tondu. »

Dans une assemblée ou une réunion, très peu de monde, et que des personnes peu considérées, inintéressantes. [การประชุม ที่มีคนน้อย และยังเป็นคนที่ไม่สำคัญ ไม่น่าสนใจ]

10

« Tête de turc. »

Personne en butte aux sarcasmes, aux mauvais traitements et aux plaisanteries douteuses. [แพะรับบาป]

11

« Y'a pas de lézard ! »

Y'a pas de problème ! Tout va bien ! [ไม่มีปัญหา, ทุกอย่างดำเนินไปด้วยดี]

12

« Allô »

Appel initiant une conversation téléphonique. [คำพูดที่ใช้เพี่อเริ่มต้นการสนทนาทางโทรศัพท์]

13

« Vouer aux gémonies »

Accabler quelqu'un, lui faire de violents reproches ou l'humilier publiquement. / Livrer quelqu'un au mépris public, le couvrir de honte. [ตำหนิ หรือ ดูหมิ่นใครต่อหน้าสาธารณะชน / ประจานใครในที่สาธารณะ]

14

« Casser du sucre sur le dos (de quelqu'un) »

Dire du mal (de quelqu'un) en son absence. [พูดให้ร้ายหรือนินทาใครเมื่อเขาไม่อยู่]สบายดีไหมทุกคน ขอแสดงความยินดีกับคนที่เกรดขึ้นนะ ส่วนคนที่เกรดลดลงก็ไม่เป็นไร คิดว่าเป็นบทเรียน แล้วมาพยายามกันใหม่นะ

คนเราน่ะถ้าไม่รู้จักจุดที่ต่ำที่สุด แล้วจะขึ้นสู่จุดที่สูงที่สุดได้อย่างไร

ยิ่งเราต่ำลงมากเท่าไหร่ เราก็ต้องขึ้นไปให้สูงมากกว่านั้น

ชีวิตคือการเรียนรู้ อุปสรรคคือการต่อสู้ ศัตรูคือครูของเรา

2 Comments:

Blogger tiphaha said...

มาเม้นหั้ยแล้วน้าาาจ๊ะ ขอบคุนน้าที่ทำหั้ยเพื่อนๆ ตาดำๆ ได้มีที่พึ่งพาอ่ะ
แต่ท่าจาหั้ยดีน้าาา กรุนา ขอ วันที่31 ด้วยได้มั๊ย?? พอดีว่าม่ายได้จดอ่ะ

merci

7:26 AM  
Blogger Kin-da-i-ji said...

เรียนภาษาฝรั่งเศส แต่ลืมภาษาไทย แย่แน่ๆครับงานนี้

4:25 AM  

Post a Comment

<< Home

Music Video:ONLY TIME (by Enya)

Music Video Code provided by VideoCodeZone.Com