Thursday, December 21, 2006

Mammon จอมมารแห่งความโลภในเงินตรา มหาบาปข้อที่ 2

Mammon บาปแห่งความโลภในเงินทอง เป็นบาปที่มีอำนาจมากในสมัยนี้ เพราะบางคนสมัยนี้ยังคือว่าเงินคือพระเจ้า เพราะงั้นจึงไม่แปลกถ้าแมมม่อน ตัวแทนแห่งความโลภเงิน จะมีอำนาจมากในนรก เพราะความโลภเงิน ก่อกำเนิดการคตโกง การขโมย หรือแม้แห่งฆาตกรรม ซึ้งแมมมอม สิงผู้คนทำให้เกิดความกระหายในเงินทองแมมมอน มีความหมายว่า "ทรัพย์สมบัติ" "ทรัพย์ศฤงคาร" "เจ้าแห่งเงินตรา" หรือ "ผู้ร่ำรวยที่สุด" แต่คำแปลนั้นยังไม่แน่ชัด บางกลุ่มก็บอกว่ามันแปลว่า "ผู้คตโกง" หรือแม้แต่ ชาวฮิบรู คำว่า matmon แปลว้าเงินทอง แต่มีกล่าวไว้ว่าคำๆนี้มาจากชาว Syrian เพระพวกเค้าเรียกผู้ร่ำรวยด้วยชื้อของปีศาจ แมมมอนเป็นหนึ่งในเจ้าชายแห่งนรก ซึ้งเคยเป็น Archangel มาก่อนเหมือนลูซิเฟอร์ บางคนก็กล่าวไว้ว่า แมมม่อนเป็นตนเดียวกันกับ Beelzebubมีคำกล่าวไว้มากมายเกี่ยวกับปีศาจตนนี้ บางคนว่า มันได้ครองบันลังแห่งโลกนี้ไว้ เพราะว่าโลกสมัยนี้เป็นโลกแห่งเงินทอง ในแมนธิว 6:24 และ ลุกค์ 16:13 กล่าวถึงพลังอำนาจที่ต่อต้านพระผู้เป็นเจ้า เป็นปีศาจที่สามารถอ่านความคิดมนุษย์ได้ และจะกำจัดได้มีแต่ความศัทรา ตามพระคัมภีร์กล่าวถึงแมมม่อนน้อยมาก มีเพียงแค่ท่องคำบางคำที่พูดถึงมันเช่น "Mammon est nomen daemonis" (Mammon is the name of a demon). หรือ แมมมอนคือชื้อของปีศาจและ กล่าวถึงมันที่แปลว่า ความร่ำรวยเพียงเท่านั้น St Matthew กล่าวเอาใว้ว่า No one can serve two masters. He will either hate one and love the other, or be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and mammon.Matthew 6:24แปลได้ว่า "ไม่มีใครสามารถรับใช้ได้สองเจ้า เขาจะรังเกียจอีกคน และรักอีกคน หรือ ซื่อสัตย์ อีกคนและเหยียดหยาม อีกคน คุณไม่สามารถรับใช้พระเป็นเจ้า และ แมมม่อนได้"Milton กล่าวเอาไว้เกี่ยวกับแมมม่อนไว้อีกมากมาย (ซึ้งยาวมากจนแปลไม่ไหว) แต่ใจความรวมๆคือ แมมม่อนเป็นปีศาจที่สามารถเข้าสิงใครก็ได้ที่มีความกระหาย มันจะแทรกเข้าไปในจิตใจตามความโลภที่ผู้นั้นมี มันจะบังคับให้ครนผู้น้ำทำทุกอย่างเพื่อได้เงินทองมาเป็นของตน และไม่ยอมที่จะให้มันไปกับใคร ถ้าจะให้คนๆนี้บริจากเงินละก็ ฝันไปเถอะ สำหรับคนที่ถือว่า เงินคือพระเจ้า เงินบันดาลเสกสรรค์ได้ทุกอย่าง นั่นแหละ พวกสาวกของ MAMMON มันจะทำให้คนๆนั้นรักเงินยิ้งกว่าอะในโลก ในที่สุดทำให้เสียทุกสิ่งทุกอย่างไปจนหมด แม้กระทั้งลูกเมีย
ไม่มีร่องรอยอื่นว่ามันมากที่ได แต่ถึงแม้ว่าจะไม่มีเทพเจ้าที่มีชื้อว่า แมมม่อนถึงศาสนาใด แต่ว่าความหมายของชื้อนั้งไปตรงกับเทพบางองค์ชองชาว Syriac


ที่มา : http://mabus.exteen.com/20050930/mammon-2

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Music Video:ONLY TIME (by Enya)

Music Video Code provided by VideoCodeZone.Com