Thursday, April 12, 2007

ลำนำดอกหญ้า

ทิวทุ่งงามทอดยาวราวภาพฝัน
แดดทอรุ้งแบ่งปันความสดใส
ดอกหญ้าเอยผลิผลัดระบัดใบ
พร้อมแต่งเติมความฝันใฝ่ให้ผลิบาน
เสียงสายลมพัดผ่านมาแผ่วเบา
เพื่อบอกเล่าเรื่องราวเคยขับขาน
ถึงดินแดนใต้ฟ้าอนันตกาล
ทั้งผู้คนเคยพบพานผันผ่านลา
ดอกหญ้าเอยปรารถนาเห็นโลกกว้าง
จึงเดินทางเที่ยวท่องแสวงหา
เจ้าล่องลอยตามสายลมพริ้วแผ่วมา
สู่ปลายฝั่งฟากฟ้าอันแสนไกล
ผ่านดินแดนมากมายทุกข์สับสน
ผ่านผู้คนมากมายในเมืองใหญ่
ผ่านสังคมดีแต่ชื่อศิวิไลซ์
ผ่านหัวใจสูงค่าบูชาเงิน
มวลมิตรเอยมีแต่ความหวาดระแวง
เจ้าสิ้นแรงทอดกายริมโขดเขิน
เหล่าผู้คนผันผ่านเพียงมองเมิน
ท่ามกลางเนินกองขยะแห่งความดี
ดอกหญ้าเอยใยมิสิ้นซึ่งความหวัง
เฝ้าเพียรยังพยายามสู้ด้วยศักดิ์ศรี
แม้นเวลาพ้นผ่านเนิ่นนานปี
เพื่อวันที่ปรารถนาเป็นความจริง
จะปลูกฝังเมล็ดพันธุ์แห่งศรัทธา
จะเบ่งบานสาขาเป็นก้านกิ่ง
จะสร้างสรรค์ที่พักใจให้แอบอิง
เพื่อคืนสิ่งดีงามในหัวใจ
มนุษย์เอยจงดูเยี่ยงอย่างดอกหญ้า
ล้มแล้วรู้ฟันฝ่าขึ้นสู้ใหม่
ชีวิตคนเท่าเทียมไม่มีใคร
จะชนะเราได้นอกจากตน


กล้าลุกขึ้นกำหนดชะตากรรม
กล้าจะทำความดีรู้ฝึกฝน
กล้าจะคิดจะทำตามในแบบตน
จงเป็นคนกำหนดค่าของตัวเองเกิดเป็นนก...ถ้าไม่รู้จักโบยบิน
ปีกนั้นก็สิ้นค่า
เกิดเป็นคน...ถ้าไม่รู้จักต่อสู้กับโชคชะตา
ชาตินั้นก็สิ้นคน

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Music Video:ONLY TIME (by Enya)

Music Video Code provided by VideoCodeZone.Com