Saturday, April 29, 2006

Civilizationภาพศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เป็นแบบผสมผสานระหว่างความเป็นไทยกับต่างชาติ ช่วงนี้กำลังศึกษาข้อมูลเรื่องนี้อยู่ แล้วว่างๆจะมาเล่าให้ฟังอีกนะ

Nobody


...เพื่อที่จะทำให้จิตใจที่อ่อนแอกลับเข้มแข็งกว่าที่เคย !

ต้องสร้างเกราะป้องกันจิตใจที่อ่อนแอไม่ให้บุบสลายเกราะภายนอกที่แข็งแกร่ง แกร่งเพียงพอที่จะยืนหยัดด้วยตนเอง ...

มีหัวใจที่อ่อนแอแล้วทำอะไรได้ มันช่วยให้ใครมาเห็นใจได้งั้นรึ ไม่มีประโยชน์หรอก ถ้ามันเจ็บปวดนัก ก็ปิดประตูลงกลอนไปเลยสิ อย่าให้ใครเข้าถึง อย่าให้ใครเข้าใจ อย่าปล่อยให้ใครเข้ามาทำร้ายจิตใจได้

จงจัดการกำจัดมันไปก่อนจะสายเกิน

เพียงเท่านี้ ก็จะไม่มีใครมาทำร้ายได้อีก...

Tuesday, April 11, 2006

สวัสดีปีใหม่ไทย

ประเพณีวันสงกรานต์

ตำนานของสงกรานต์นี้มีปรากฎในศิลาจารึกที่
วัดพระเชตุพน โดยย่อว่า มีบุตรของเศรษฐีคนหนึ่งชื่อ ธรรมบาลกุมาร เป็นผู้ที่รู้ภาษานกแล้ว เรียนไตรเพทจบ เมื่ออายุได้เจ็ดขวบ ได้เป็นอาจารย์บอกมงคลต่างๆ แก่มนุษย์ทั้งปวง ซึ่งในขณะนั้น โลกทั้งหลายนับถือท้าวมหาพรหมและกบิลพรหมองค์หนึ่งว่า เป็นผู้แสดงมงคลแก่มนุษย์ทั้งปวง เมื่อกบิลพรหมทราบ จึงลงมาถาม ปัญหาธรรมบาลกุมาร ๓ ข้อ สัญญาไว้ว่า ถ้าแก้ปัญหาได้จะตัดศีรษะบูชา ถ้าแก้ไม่ได้จะตัดศีรษะธรรมบาลกุมารเสีย ปัญหานั้นว่า
ข้อ ๑.เช้าราศีอยู่แห่งใด
ข้อ ๒.เที่ยงราศีอยู่แห่งใด
ข้อ ๓. ค่ำราศีอยู่แห่งใด
ธรรมบาลขอผลัด ๗ วัน ครั้นล่วงไปได้ ๖ วัน ธรรมบาลกุมารก็ยังคิดไม่ได้ จึงลงจากปราสาทไปนอนอยู่ใต้ต้นตาลสองต้น มีนกอินทรี ๒ ตัวผัวเมียทำรังอาศัยอยู่บนต้นตาลนั้น ครั้งเวลาค่ำนางนกอินทรีจึงถามสามีว่า พรุ่งนี้จะได้อาหารแห่งใด สามีบอกว่า จะได้กินศพธรรมบาลกุมาร ซึ่งท้าวกบิลพรหมจะฆ่าเสีย เพราะทายปัญหาไม่ออก นางนกถามว่า ปัญหานั้นอย่างไรสามีจึงบอกว่า ปัญหาว่าเช้าราศีอยู่แห่งใด เที่ยงราศีอยู่แห่งใด ค่ำราศีอยู่แห่งใด นางนกถามว่า จะแก้อย่างไร สามีบอกว่า เช้าราศีอยู่หน้า มนุษย์ทั้งหลายจึงเอาน้ำล้างหน้า เวลาเที่ยงราศีอยู่อก มนุษย์ทั้งหลายจึงเอาเครื่องหอมประพรมที่อก เวลาค่ำราศีอยู่เท้า มนุษย์ทั้งหลายจึงเอาน้ำล้างเท้า ครั้งรุ่งขึ้นท้าวกบิลพรหมมาถาม ปัญหาธรรมบาลกุมารก็แก้ตามที่ได้ยินมา ท้าวกบิลพรหมจึงตรัสเรียกเทพธิดาทั้ง ๗ อันเป็นบริจาริกาพระอินทร์มาพร้อมกัน แล้วบอกว่า เราจะตัดศีรษะบูชาธรรมบาลกุมาล ศีรษะของเราถ้าจะตั้งไว้บนแผ่นดินไฟก็จะไหม้ทั่วโลก ถ้าจะทิ้งขึ้นบนอากาศ ฝนก็จะแล้ง ถ้าจะทิ้งไว้ในมหาสมุทรน้ำก็จะแห้ง จึงให้ธิดาทั้งเจ็ดนั้นเอาพานมารับศีรษะ แล้วก็ตัดศีรษะส่งให้ธิดาผู้ใหญ่ นางจึงเอาพานมารับพระเศียรบิดาไว้แล้ว แห่ทำประทักษิณ รอบเขาพระสุเมรุ ๖๐ นาที แล้วก็เชิญประดิษฐานไว้ในมณฆปถ้ำคันธุลีเขาไกรลาศ บูชาด้วยเครื่องทิพย์ต่างๆ พระเวสสุกรรมก็นฤมิตรแล้วด้วย แก้วเจ็ดประการชื่อ ภควดีให้เป็นที่ประชุมเทวดา เทวดาทั้งปวงก็นำเอาเถาฉมุลาด ลงมาล้างในสระอโนดาตเจ็ดครั้งแล้วแจกกันสังเวยทุกๆ พระองค์ครั้งถึงครบกำหนด ๓๖๕ วัน โลกสมมติว่า ปีหนึ่งเป็นสงกรานต์นางเทพธิดาเจ็ดองค์ จึงผลัดเวรกันมาเชิญพระเศียรท้าวกบิลพรหม ออกแห่ประทักษิณเขาพระสุเมรุทุกปี แล้วกลับไปเทวโลก ซึ่งลูกสาวทั้งเจ็ดของท้าวกบิลพรหมนั้น เราสมมติเรียกว่า นางสงกรานต์ มีชื่อต่างๆ ดังนี้ ทุงษ, โคราค, รากษส, มัณฑา, กิริณี, กิมิทา และ มโหทร

คำว่า "สงกรานต์" มาจากภาษาสันสฤกตว่า สํ-กรานต แปลว่า ก้าวขี้น ย่างขึ้น หรือก้าวขึ้น การย้ายที่ เคลื่อนที่ คือพระอาทิตย์ย่างขึ้น สู่ราศีใหม่ หมายถึงวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งตกอยู่ในวันที่ ๑๓,๑๔,๑๕ เมษายนทุกปี แต่วันสงกรานต์นั้นคือ วันที่ ๑๓ เมษายน เรียกว่า วันมหาสงกรานต์ วันที่ ๑๔ เป็นวันเนา วันที่ ๑๕ เป็นวันเถลิงศกSaturday, April 01, 2006

Dark forest

Within the deep, deep forestSurely now,The spirit that was left behindIs hidden.
Without enough strength to search,And worn down,Everyone has vanishedInto the eternal darkness.
If it's still so very small,I wonder if I could even see it now.
As we live on,We lose more, a little at a time.Wrapped in falsehoods and lies,Unable to move, with no voice.
Never even noticingThe blue, blue skyEvery day goes on by,And goes on changing.
Going beyond the exhastion,Living here and now,The rusted spirit Moves about once more.
If I know when it resumes,I can fly once again
As we wander,We go on living, anywhere,Believing, searching for the light,Now I'm walking along with you
As we live on,We lose more, a little at a time.Wrapped in falsehoods and lies,Unable to move, and with no voice.
As we wander,We go on living, anywhere,Looking back at a closed road,Walking on to eternity.
Unable to move, with no voice,Living on to eternity.

ในความลึก , ป่าลึกความมั่นใจในตอนนี้จิตใจที่ถูกทิ้งไว้ยังคงซ่อนอยู่
แต่ไม่มีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะตามหาหมดแรงทุกๆคนต่างหายไปสู่ความมืดชั่วนิรันดร์
ถ้ามันเล็กน้อยเกินไปฉันคงรู้สึกแปลกใจที่ฉันเห็นมันได้แม้ในตอนนี้
เหมือนกับที่พวกเราเป็นอยู่พวกเราสูญเสียอะไรไปมาก , น้อยแตกต่างกันไปถูกสิ่งหลอกลวงและคำโกหกทำร้ายจนไม่อาจจะเคลื่อนไหว ไม่มีแม้แต่เสียง
ไม่มีคำเตือนท้องฟ้าก็ยังคงเป็นสีฟ้าทุกๆวันดำเนินต่อไปการเปลี่ยนแปลงก็ดำเนินต่อไป
ถดถอยและหมดกำลังจนมาอยู่ที่นี่ในตอนนี้จิตใจที่เสื่อมจนไม่มีความรู้สึกจะมีความรู้สึกอีกครั้งหนึ่ง
ถ้าฉันรู้วิธีที่ทำให้มันคืนสภาพเดิมฉันจะโบยบินได้อีกครั้ง
เหมือนกับที่พวกเราออกเดินทางพวกเรายังคงอยู่และไปในทุกๆที่ด้วยความเชื่อที่จะค้นหาแสงสว่างตอนนี้ฉันกำลังเดินตามเธอ
เหมือนกับที่พวกเราเป็นอยู่พวกเราสูญเสียอะไรไปมาก , น้อยแตกต่างกันไปถูกสิ่งหลอกลวงและคำโกหกทำร้ายจนไม่อาจจะเคลื่อนไหว ไม่มีแม้แต่เสียง
เหมือนกับที่พวกเราออกเดินทางพวกเรายังคงอยู่และไปในทุกๆที่มองกลับไปที่ๆเราเดินมาและเดินหน้าต่อไปชั่วนิรันดร์
จนไม่อาจจะเคลื่อนไหว ไม่มีแม้แต่เสียงคงอยู่ชัวนิรันดร์

L'expression du jour

งานเก่ายังไม่เรียบร้อย งานใหม่ก็เข้ามาอีกแล้ว สู้ๆนะเพื่อนๆ

วันที่ 1 เมษายน 2549
« Poisson d'avril. »
Plaisanterie ou canular fait uniquement le 1er avril
[การพูดหลอกกันเล่น หรือ เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่ออำหรือหลอกกันเล่นเฉพาะวันที่ 1 เมษายน]


วันที่ 2 เมษายน 2549
« Ce n'est pas une sinécure ! »
Ce n'est pas une situation, un emploi, quelque chose de facile ou de tout repos. / Ce n'est pas une mince affaire. [ไม่ใช่เรื่องจิ๊บจ๊อยเลย, ไม่ใช่เรื่องหมูๆ หรือ กล้วยๆเลย, ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย]

วันที่ 3 เมษายน 2549
« En panne. »
Arrêté dans une activité, un fonctionnement. / Interrompu faute de moyen. [เสีย, ขัดข้อง, ใช้การไม่ได้, ชะงักงัน]

วันที่ 4 เมษายน 2549
« Un temps de chien »
Un très mauvais temps [อากาศไม่ดีเลย]

วันที่ 5 เมษายน 2549
« Avoir les jetons. »
Avoir peur. [รู้สึกกลัว]

วันที่ 6 เมษายน 2549
« Un pavé dans la mare »
Quelque chose qui trouble une situation sans histoire, qui fait scandale, qui dérange une situation ou des habitudes bien tranquilles. [บางสิ่งที่ทำให้สิ่งที่เคยสงบสุข เกิดความวุ่นวาย, สิ่งที่รบกวนความสงบสุข]

วันที่ 7 เมษายน 2549

« Avoir la tête dans le cul. »
Être très mal réveillé. Ne pas se sentir bien, un lendemain de veille ou de fête. . [ตื่นนอนด้วยอาการที่ไม่สบาย, รู้สึกไม่สบายในเช้าวันใหม่หลังการฉลอง,...]

วันที่ 8 เมษายน 2549
« Cela va faire du bruit dans Landerneau. »

C'est une affaire qui va faire beaucoup de bruit. / C'est un petit fait qui va provoquer beaucoup de commérages. [เรื่องหรือเหตุ (ซึ่งอาจเป็นเรื่องเล็กน้อย) ที่จะดังไปทั่ว(รู้กันไปทั่ว) หรือก่อให้เกิดการซุบซิบนินทากันมาก]

วันที่ 9 เมษายน 2549
« Ça fait des lustres ! »

Cela fait très longtemps. [เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้ว, นานจริงๆ]

วันที่ 10 เมษายน 2549
« À l'article de la mort. »

À l'agonie, près de mourir. [ใกล้จะตาย]

วันที่ 11 เมษายน 2549
« Ça fait un bail ! »

Cela fait très longtemps. [เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้ว, นานจริงๆ

วันที่ 12 เมษายน 2549

« Mettre du beurre dans les épinards. »

Améliorer ses conditions de vie, gagner plus d'argent.

วันที่ 13 เมษายน 2549

« OK » : D'accord. [ตกลง, เห็นด้วย, ไม่มีปัญหา]

วันที่ 14 เมษายน 2549

« Frapper / se cogner le petit juif . »

Frapper / se cogner le nerf ulnaire.

วันที่ 15 เมษายน 2549

« Vendre la mèche ! »

Trahir un secret (d'un complot). [ทรยศต่อความลับ (จากการสมรู้ร่วมคิด]

วันที่ 16 เมษายน 2549

« Une république bananière »

Une 'république', un état, un gouvernement corrompu. [ประเทศ หรือรัฐบาลที่คอรัปชั่น]

วันที่ 17 เมษายน 2549

« La croix et la bannière. »

De grande complications ou difficultés. [ยุ่งยากมาก, ปัญหาใหญ่มาก]

วันที่ 18 เมษายน 2549

« être au taquet. »

Avoir atteint une limite infranchissable. / être, se donner à fond. [แตะระดับที่โดยทั่วไปไม่สามารถทำได้, ทุ่มเท หรือ ลุยเต็มที่]

วันที่ 19 เมษายน 2549

« Courir comme un dératé. »

Courir très vite. [วิ่งเร็วมาก]

วันที่ 20 เมษายน 2549

« Avoir du cul / Avoir du pot / Avoir du bol »

Avoir de la chance. [โชคดี, มีโชค]

21
« Tirer à hue et à dia . » : Aller dans des directions opposées. / Agir de manière contradictoire, de façon désordonnée. [ไปในทิศทางตรงกันข้าม / กระทำการในลักษณะที่ขัดแย้งกัน ในลักษณะที่ขาดระเบียบ]

22
« Avoir le bourdon. » : Être triste, mélancolique. / Ne pas avoir le moral, avoir des idées noires. [เศร้า, ตรอมใจ, ไม่สบายใจ]

23
« Oeil pour oeil, dent pour dent / Loi du talion » : Formule exprimant un esprit de vengeance ou un besoin de punition : le coupable doit subir le même dommage que celui qu'il a fait subir à sa victime [คำพูดที่แสดงถึงความรู้สึกต้องการแก้แค้น หรือ ลงโทษ : ผู้กระทำผิดต้องได้รับความทุกข์ ความสูญเสียเช่นเดียวกับ ผู้ที่เขากระทำต่อ]

24
« Mettre en boîte. » : Se moquer de quelqu'un, de sa naïveté. [หัวเราะเยาะใคร (ในความซื่อของเขา)]Par extension, l'énerver. (ความหมายที่ขยายออกไป) [กวนประสาทใคร, ทำให้ใครหงุดหงิดหรือรำคาญ]
25
« Un baroud d'honneur » Un combat desespéré, perdu d'avance, livré pour sauver l'honneur. [การต่อสู้ที่สิ้นหวัง, ที่แพ้ก่อนที่จะสู้ด้วยซ้ำ, ที่เพื่อกู้ศักดิ์ศรี]
26
« À vos souhaits ! » : Formule traditionnelle adressée à une personne qui éternue. [คำพูดที่ใช้อวยพรให้แก่คนที่จาม (ในทำนองขอให้สมปรารถนา)]
27
« Couper les cheveux en quatre. » : Détailler à l'excès, être trop tatillon ou méticuleux. [แจกแจงรายละเอียดมากเกินความจำเป็น เข้าทำนองทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยุ่งยาก โดยไม่จำเป็นและไม่ได้ประโยชน์อะไร]
28
« Danser devant le buffet. » : N'avoir rien à manger. [ไม่มีอะไรจะกิน]
29
« Voir Naples et mourir. » : S'utilise pour marquer l'accomplissement d'un désir souhaité si ardemment, qu'après, la vie perd tout son sens. ! [ใช้เพื่อบอกว่าชีวิต หลังจากบรรลุความปรารถนา ที่เคยมีอย่างแรงกล้าแล้ว ก็ไม่มีความหมายอะไรอีก]

30

« Avoir des yeux de lynx . »

Avoir une excellent vue, le regard perçant. [(= มีตาแมวป่า) สายตาดี, สายตาแหลมคม]Par extension, [ความหมายที่ขยายออกไป] y voir clair dans les affaires ou dans le comportement des autres. [มองเห็นเรื่องราว หรือ การกระทำหรือนิสัยของผู้อื่นได้ทะลุปรุโปร่ง]

1

« Tirer (retirer) son épingle du jeu . »

Se dégager adroitement d'une situation délicate. / Se retirer à temps d'une affaire qui devient mauvaise sans y perdre d'argent. [ปลีกตัวออกจาก สถานการณ์ที่ละเอียดอ่อน ได้อย่างผู้ชำนาญ / ถอนตัวได้ทัน จากสถานการณ์ ที่กำลังจะเลวร้าย โดยไม่สูญเสียเงินทอง]

2

« Aller au charbon. »

Travailler pour gagner sa vie. / Accepter de faire un travail pénible, une corvée. [ทำงานเลี้ยงชีพ / รับทำงานหนัก]

3

« Sur les chapeaux de roues . »

A grande vitesse, avec précipitation. [เร็วมาก, ด้วยความเร่งรีบ]

4

« Se rincer l'oeil . »

Assister (parfois en douce) à une scène érotique. [เห็น (บางครั้งเป็นการแอบดู) ฉากรัก

5

« Bon an, mal an »

En moyenne (avec une notion de durée). Selon les années (ou d'autres périodes de temps, maintenant) [ปานกลาง (ด้วยความหวังว่าจะเป็นเช่นนี้ต่อไป = ดีบ้างไม่ดีบ้าง) / แล้วแต่ปี (หรือช่วงเวลาอื่นๆ = แล้วแต่ช่วงเวลา)]

6

« (Ne pas) être aux pièces. »

(Ne pas) être pressé, (avoir) ne pas avoir tout son temps. [(ไม่) รีบ / (มี) ไม่มีเวลา]

7

« Avoir un appétit d'oiseau / Manger comme un moineau »

Manger très peu. [กินอาหารน้อยมาก]

8

« Prendre ses jambes à son cou. »

Courir très vite, s'enfuir. [วิ่งเร็วรี่, หนี]

9

« Trois (quatre) pelés et un tondu. »

Dans une assemblée ou une réunion, très peu de monde, et que des personnes peu considérées, inintéressantes. [การประชุม ที่มีคนน้อย และยังเป็นคนที่ไม่สำคัญ ไม่น่าสนใจ]

10

« Tête de turc. »

Personne en butte aux sarcasmes, aux mauvais traitements et aux plaisanteries douteuses. [แพะรับบาป]

11

« Y'a pas de lézard ! »

Y'a pas de problème ! Tout va bien ! [ไม่มีปัญหา, ทุกอย่างดำเนินไปด้วยดี]

12

« Allô »

Appel initiant une conversation téléphonique. [คำพูดที่ใช้เพี่อเริ่มต้นการสนทนาทางโทรศัพท์]

13

« Vouer aux gémonies »

Accabler quelqu'un, lui faire de violents reproches ou l'humilier publiquement. / Livrer quelqu'un au mépris public, le couvrir de honte. [ตำหนิ หรือ ดูหมิ่นใครต่อหน้าสาธารณะชน / ประจานใครในที่สาธารณะ]

14

« Casser du sucre sur le dos (de quelqu'un) »

Dire du mal (de quelqu'un) en son absence. [พูดให้ร้ายหรือนินทาใครเมื่อเขาไม่อยู่]สบายดีไหมทุกคน ขอแสดงความยินดีกับคนที่เกรดขึ้นนะ ส่วนคนที่เกรดลดลงก็ไม่เป็นไร คิดว่าเป็นบทเรียน แล้วมาพยายามกันใหม่นะ

คนเราน่ะถ้าไม่รู้จักจุดที่ต่ำที่สุด แล้วจะขึ้นสู่จุดที่สูงที่สุดได้อย่างไร

ยิ่งเราต่ำลงมากเท่าไหร่ เราก็ต้องขึ้นไปให้สูงมากกว่านั้น

ชีวิตคือการเรียนรู้ อุปสรรคคือการต่อสู้ ศัตรูคือครูของเรา

C'EST POISSON D'AVRIL !

1ER AVRIL C'EST POISSON D'AVRIL !
"Au moment où commence avril, l'esprit doit se montrer subtil "

Tu veux faire une farce à un copain ou une copine, à tes parents, n'hésite pas à aller voir dans cette rubrique. Tu pourras imprimer ton poisson d'avril et trouver quelques idées rigolotes...
Pour les plus petits, plein de jolis coloriages de poissons !
Tu cherches des images de poissons pour agrémenter une carte, une farce ou autre.
Un dessert ou un goûter de circonstance, pour le 1er avril, les poissons d'argent !
Une sélection de bricolages autour du thème des poissons.
Des comptines sur le thème des poissons.
Tu pourras aussi faire des mots croisés (les poissons et amphibiens - la mer - autour de l'eau - poisson d'avril) et voir une sélection de sites sur le thème du 1er avril.
L'espace pdf dans lequel tu trouveras des affiches, papier à lettres...


สุขสันต์วัน April's fool
Music Video:ONLY TIME (by Enya)

Music Video Code provided by VideoCodeZone.Com